Welstandscommissie


De schetsplannen van ons huis zijn klaar. Vandaag gingen we met Sjap, de architect, naar de welstandscommissie. Deze commissie geeft de gemeente advies of het ontwerp voldoet aan “redelijke eisen van welstand”. Deze eisen staan in de welstandsnota, een document waar in staat wat wel en niet mag. Het vermeldt allerlei zaken zoals maximale hoogte van het dak, hoek van het dak, ligging ten opzichte van de weg, welke kleur dakpannen en bakstenen enzenz. Er kan van worden afgeweken, als daar goede redenen voor zijn. En dat is ter beoordeling van deze commissie. Als er gegronde redenen zijn, kan het college van B&W besluiten het advies van de welstandscommissie naast zich neer te leggen, en toch een bouwvergunning te geven. Bouwen in het buitengebied wordt het strengste beoordeeld; men wil het Brabantse landschap met de karakteristieke bebouwing zo veel mogelijk in stand houden.

Vóórdat we ons plekkie kochten, wisten we al dat ons huisontwerp nooit zou gaan voldoen aan de welstandsnota. Het wordt een rond huis, met een glooiend groendak, zonder bakstenen maar met leem afgewerkt, en niet gericht op de straat maar op de zon. We hadden dit vóór de koop al besproken met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Schijndel. De meneer die ons te woord stond, vond het een mooi project, en vertelde ons dat de welstandscommissie de eisen op deze plek minder belangrijk zouden vinden, omdat er geen directe bebouwing in de buurt is waar het bij zou moeten passen. Bovendien zijn er goede redenen om van de welstandsnota af te wijken, namelijk een zeer duurzaam huis.

Vol goede moed dus naar de welstandscommissie!
Maar helaas. Het was niet zo makkelijk als de meneer van afdeling RO ons had voorgespiegeld. Het huis past niet in het (natuurlijke) landschap, en het past niet in de Brabantse cultuur van (sobere) langgevel-boerderijen. Er moeten serieuze aanpassingen gedaan worden, er moet een sterker “concept” uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld geen tweede bouwlaag, meer eenvoud en soberheid, en een betere inpassing in de omgeving.

Het ontwerp zoals dat er nu staat, zit functioneel heel goed in elkaar. Grote aanpassingen zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de functionaliteit. En wat is er nu belangrijkste? Zolang een welstandscommissie aan boerderijen blijft hangen, blijven er boerderijachtige huizen gebouwd worden: kip en ei. Dan verandert er nooit iets. Maar de wereld van nu (en vooral van morgen), vraagt om andere concepten. We moeten gaan veranderen met z’n allen, anders kunnen we onszelf niet redden als deze op olie-gebaseerde maatschappij instort. Laten we daar met ons allen in experimenteren en leren!

Afijn, wordt vervolgd… Het gaat zeker weten goed komen allemaal, maar het zal wel met vallen en opstaan gaan. En ook dat wisten we van te voren, het hoort er allemaal bij!

1 reactie


  1. Wat een pech…, jammer dat het zo moeizaam moet gaan. Maar ook wij zijn er van overtuigd dat er daar bij jullie in Wijbosch uiteindelijk iets leuks komt te staan dat naar jullie zin is! Heel veel succes met de volgende stappen.
    Agnes.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *