Reactie welstand

Naar aanleiding van ons bezoekje bij de welstandscommissie afgelopen woensdag kregen we vandaag het verslag:

Vandaag is de familie Simons – van Oort en hun ontwerper op bezoek geweest tijdens de commissievergadering. Hierbij is uitgebreid door de commissie met de bezoekers van gedachten gewisseld.

Door de bezoekers en hun ontwerper wordt een toelichting gegeven op hun ontwerp. Vervolgens is door de commissie uitleg gegeven over het toetsingskader dat via de welstandscriteria uit de gemeentelijke welstandsnota uitgangspunt is bij de planbeoordeling. De commissie kan hier alleen van afwijken als sprake is van een plan met uitmuntende ontwerpkwaliteiten. Bij de nu getoonde ontwerpinsteek is hiervan zeker geen sprake.

Vervolgens wordt door de commissie oplossingsgerichte aanwijzingen en suggesties gegeven om hier tot een passend plan te komen.  

We gaan met onze architect nog een poging wagen. We hopen dat de wijzigingen geen gevolgen hebben voor de functionaliteit. Die staat namelijk voor ons voorop.

1 reactie


  1. Wat een ellende… Moet er nou echt veel veranderen? Als in dat je huis straks niet meer eco is? Of gaat het wel lukken, denken jullie?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *