Gesprek wethouder

Vandaag zijn Peter en ik bij de gemeente geweest. We hadden een gesprek met de wethouder die zowel duurzaamheid als ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft. Onze contactpersoon van RO was er ook bij.

Peter heeft een presentatie gegeven over onze motivatie. Over de achtergrond die geleid heeft tot het voorlopige ontwerp van ons huis: de indeling, de gebruikte materialen en de vorm.
Peter vertelde over onze (vergaande / afwijkende) ideeën over wat nu wel / niet duurzaam is. “High-tech” versus “low-tech”, over kringlopen die weer gesloten moeten worden (zonder energie in de vorm van bv. olie toe te voegen), en over (al dan niet) duurzame bouwmaterialen.
(Binnenkort verschijnt onze nieuwe site op het WWW, en dan zullen we dit soort dingen ook uitgebreid uitleggen).

Er werd alle tijd genomen voor onze best lange presentatie, en erna hadden we een helder gesprek.
De boodschap was dat de gemeente onze motivatie als een heel duidelijk concept ziet, dat zeker kan voldoen aan de gevraagde “9” van de welstandscommissie. En ook voor het bouwbesluit hoeven we in die zin niet huiverig te zijn. We moeten alleen goed helder maken waarom we willen afwijken. Als wij goed onderbouwde redenen hebben, en deze zijn in verhouding met de aard van de afwijking is de gemeente zeker bereid medewerking te verlenen.

Dus dat is goed nieuws…! Het betekent dat we een stuk verder zijn in het proces dan we vreesden. We gaan de komende dagen hard aan de slag om ons concept uit te werken in de taal van de welstandscommissie. Ook het ontwerp willen we nog op een paar punten aangepast hebben. Inleveren over 7 dagen… 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *