4 februari 2015

Bollen planten

Tegen beter weten in heeft Marleen nog een paar zakjes bollen geplant. De kippen hebben nu al grote interesse, laat staan als het eerste groen boven komt. We gaan het (…Read More)