Klimaatveranderingen

Aan het eind van 2015 schreef ik naar aanleiding van het klimaatakkoord dat de alternatieven voor fossiele energie nog helemaal niet beschikbaar zijn. Nu wil ik iets laten zien over de noodzaak om toch heel snel fossiele energie links te laten liggen: de huidige opwarming van de aarde.

Modellen die door klimatologen gemaakt en gebruikt worden om een toekomstig klimaat te voorspellen, laten geleidelijke veranderingen van het klimaat zien. Het IPCC heeft de wat extremere modellen weggelaten, en op basis van de gematigde modellen is het klimaat-akkoord vormgegeven.

Klimatologen weten best veel over hoe het klimaat er de afgelopen miljoen jaren uitgezien heeft. Zo is duidelijk dat kleine veranderingen in de hoeveelheid ontvangen zonne-energie hebben geleid tot plotselinge grote veranderingen in klimaat. Het begin en eind van ijstijden (bijvoorbeeld het Jonge Dryas) gebeurden binnen een verrassend kort tijdsbestek. Klimaatmodellen kunnen deze snelle veranderingen niet simuleren, omdat niet precies duidelijk is hoe verschillende klimaatprocessen op elkaar inwerken.

De afgelopen 3 maanden is de gemiddelde temperatuur op aarde enorm gestegen. Zoveel gestegen, dat het plafond van +1,5 C  uit het klimaatakkoord al bijna gerealiseerd is.

Het zou kunnen dat dit slechts een “opmerkelijke uitzondering” is. Maar het zou ook kunnen dat er een drempel is overschreden, waardoor versterkende processen op hol slaan. De afgelopen miljoen jaar is dat vele malen gebeurd.

Omdat de hoeveelheid warmte die door de extra hoeveelheid CO2  wordt vastgehouden vele malen groter is dan de variaties in zonnestraling door zonnepuls en aardbaan, lijkt me dat de ontwikkelingen van de gemiddelde wereld-temperatuur van de afgelopen maand genoeg reden is om klimaatverandering serieus te nemen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *